Ανοικτή πρόσβαση
Ανοικτή πρόσβαση

Ελληνική Πατρολογία, συντομογραφία PG, ο πλήρης τίτλος της Patrologiae Graecae Cursus Completus. Ευρετήρια της PG στους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Η Persée είναι μια ψηφιακή βάση ανοιχτής πρόσβασης, που περιλαμβάνει επιστημονικά περιοδικά στη γαλλική γλώσσας. Ο ιστότοπος ξεκίνησε το 2005 από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας και συντηρείται από το École normale supérieure de Lyon, το Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας και το Πανεπιστήμιο της Λυών
Είναι μία από τις μεγαλύτερες γαλλοφωνικές πύλες αφιερωμένες στις ανθρώπινες και κοινωνικές επιστήμες, με ελεύθερα διαθέσιμα περίπου 600.000 τεκμήρια.

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη για θέματα ανθρωπιστικών σπουδών. Περιέχει πηγές με κείμενο και εικόνες για την αρχαία Ελλάδα, λατινικά κείμενα, και υλικό για την Αναγέννηση.

Φιλοξενείται και συντηρείται από ερευνητική ομάδα του Tufts University.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Perseus Digital Library banner

Ανοικτή πρόσβαση

Βιβλιογραφική βάση σε θέματα φιλοσοφίας που συντηρείται από ακαδημαϊκούς του χώρου. Ακόμα περιλαμβάνει ένα αρχείο εργασιών φιλοσοφίας, η πρόσβαση στο οποίο είναι ελεύθερη.  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο PhilPapers

Ανοικτή πρόσβαση

Βάση με περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σε θέματα φυσικής και μαθηματικών

Πλήρες κείμενο: Ανοικτή πρόσβαση

PLoS μη κερδοσκοπικός οργανισμός επιστημών και ιατρών που έχουν ως στόχο να διαθέσουν ελεύθερα την επιστημονική και ιατρική βιβλιογραφία.

Πλήρες κείμενο: 

Σελίδες