Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη για θέματα ανθρωπιστικών σπουδών. Περιέχει πηγές με κείμενο και εικόνες για την αρχαία Ελλάδα, λατινικά κείμενα, και υλικό για την Αναγέννηση.

Φιλοξενείται και συντηρείται από ερευνητική ομάδα του Tufts University.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Perseus Digital Library banner

Ανοικτή πρόσβαση

Βιβλιογραφική βάση σε θέματα φιλοσοφίας που συντηρείται από ακαδημαϊκούς του χώρου. Ακόμα περιλαμβάνει ένα αρχείο εργασιών φιλοσοφίας, η πρόσβαση στο οποίο είναι ελεύθερη.  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο PhilPapers

Ανοικτή πρόσβαση

Βάση με περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σε θέματα φυσικής και μαθηματικών

Πλήρες κείμενο: Ανοικτή πρόσβαση

PLoS μη κερδοσκοπικός οργανισμός επιστημών και ιατρών που έχουν ως στόχο να διαθέσουν ελεύθερα την επιστημονική και ιατρική βιβλιογραφία.

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένα βιβλία στα οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης λόγω προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Project Gutenberg

Ανοικτή πρόσβαση

Μέσα στη γνωστή συνδρομητική βάση αναζήτησης διδακτορικών διατριβών Proquest Dissertations & Theses υπάρχουν πολλές που είναι διαθέσιμες υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Από τον παρόντα μηχανισμό αναζήτησης είναι δυνατός ο εντοπισμός τους. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Proquest

Ανοικτή πρόσβαση

Η “Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του.

Φιλοξενεί περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο υπηρεσίας 'Προθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Ανοικτή πρόσβαση

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ψηφιοποιεί το σπάνιο και πολύτιμο υλικό της και το διαθέτει ελεύθερα μέσω της Ψηφιοθήκης. Το υλικό είναι ελεύθερης πρόσβασης και πλήρως αναζητήσιμο μέσω μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Ψηφιοθήκη. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Σελίδες