Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Βάση με περιοδικά ανοικτής πρόσβασης σε θέματα φυσικής και μαθηματικών

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Διδακτορικές διατριβές και ψηφιοποιημένο υλικό που έχει κατατεθεί σε καταθετήρια πανεπιστημίων της Ιταλίας. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο PLEIADI

Ανοικτή πρόσβαση

PLoS μη κερδοσκοπικός οργανισμός επιστημών και ιατρών που έχουν ως στόχο να διαθέσουν ελεύθερα την επιστημονική και ιατρική βιβλιογραφία.

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένα βιβλία στα οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης λόγω προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Project Gutenberg

Ανοικτή πρόσβαση

Μέσα στη γνωστή συνδρομητική βάση αναζήτησης διδακτορικών διατριβών Proquest Dissertations & Theses υπάρχουν πολλές που είναι διαθέσιμες υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Από τον παρόντα μηχανισμό αναζήτησης είναι δυνατός ο εντοπισμός τους. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Proquest

Ανοικτή πρόσβαση

Η “Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του.

Φιλοξενεί περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο υπηρεσίας 'Προθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Ανοικτή πρόσβαση

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ψηφιοποιεί το σπάνιο και πολύτιμο υλικό της και το διαθέτει ελεύθερα μέσω της Ψηφιοθήκης. Το υλικό είναι ελεύθερης πρόσβασης και πλήρως αναζητήσιμο μέσω μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Ψηφιοθήκη. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Ανοικτή πρόσβαση

Ιδρυματικό καταθετήριο ανοιξτής πρόσβασης στην ερευνητική παραγωγή της Πορτογαλίας. Περιλαμβάνει ερευνητικά άρθρα, διδακτορικές διατριβές, εισηγήσεις σε συνέδρια, κ.ά.

Για αναζήτηση διδακτορικών διατριβών επιλέξτε στο Document Type: Doctoral thesis. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο RCAAP

Ανοικτή πρόσβαση

Διδακτορικές διατριβές που σχετίζονται με τη Λατινική Αμερική και έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο REDIAL

Ανοικτή πρόσβαση

Revues.org είναι μια πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για περιοδικά και συλλογές βιβλίων για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στη γαλλική γλώσσα.

Πλήρες κείμενο: 

Σελίδες