Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Διδακτορικές διατριβές που σχετίζονται με τη Λατινική Αμερική και έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο REDIAL

Ανοικτή πρόσβαση

Revues.org είναι μια πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για περιοδικά και συλλογές βιβλίων για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στη γαλλική γλώσσα.

Πλήρες κείμενο: 


Ανοικτή πρόσβαση

Βιβλιογραφική βάση με υλικό από το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο SciTech Connect

Ανοικτή πρόσβαση

Περιοδικά ανοικτής πρόσβασης  από τον εκδότη Springer. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο SpringerOpen

Ανοικτή πρόσβαση

Η υπηρεσία ‘Συνεδριοθήκη’ στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών.

Φιλοξενεί συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο 'Συνεδριοθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Ανοικτή πρόσβαση

Πύλη για εύρεση τεχνικών αναφορών που εκδόθηκαν από υπηρεσίες των Η.Π.Α. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο TRAIL


Ανοικτή πρόσβαση

Ακαδημαϊκά συγγράμματα και διδακτικές σημειώσεις από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παρουσιάζονται οι διασυνδέσεις μεταξύ συγγραμμάτων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Σελίδες