Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένα βιβλία στα οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης λόγω προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Project Gutenberg

Ανοικτή πρόσβαση

Μέσα στη γνωστή συνδρομητική βάση αναζήτησης διδακτορικών διατριβών Proquest Dissertations & Theses υπάρχουν πολλές που είναι διαθέσιμες υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης. Από τον παρόντα μηχανισμό αναζήτησης είναι δυνατός ο εντοπισμός τους. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Proquest

Ανοικτή πρόσβαση

Η “Προθήκη” στοχεύει στην παροχή ενός on line περιβάλλοντος και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη φιλοξενία και ελεύθερη διάθεση των περιοδικών που εκδίδονται κάτω από τη θεσμική «ομπρέλα» του πανεπιστημίου ή/και με την ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του.

Φιλοξενεί περιοδικά ανοικτής πρόσβασης που εκδίδονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο υπηρεσίας 'Προθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Ανοικτή πρόσβαση

Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ ψηφιοποιεί το σπάνιο και πολύτιμο υλικό της και το διαθέτει ελεύθερα μέσω της Ψηφιοθήκης. Το υλικό είναι ελεύθερης πρόσβασης και πλήρως αναζητήσιμο μέσω μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Ψηφιοθήκη. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Ανοικτή πρόσβαση

Ιδρυματικό καταθετήριο ανοιξτής πρόσβασης στην ερευνητική παραγωγή της Πορτογαλίας. Περιλαμβάνει ερευνητικά άρθρα, διδακτορικές διατριβές, εισηγήσεις σε συνέδρια, κ.ά.

Για αναζήτηση διδακτορικών διατριβών επιλέξτε στο Document Type: Doctoral thesis. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο RCAAP


Ανοικτή πρόσβαση

Revues.org είναι μια πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης για περιοδικά και συλλογές βιβλίων για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στη γαλλική γλώσσα.

Πλήρες κείμενο: 
Ανοικτή πρόσβαση

Η υπηρεσία ‘Συνεδριοθήκη’ στόχο έχει την καταχώρηση και προβολή των συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που διεξάγονται στο ΑΠΘ, σε ένα ενιαίο τυποποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον με δυνατότητα υποβολής κριτηρίων αναζήτησης, η οποία θα συμβάλλει με τη σειρά της στην αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών.

Φιλοξενεί συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από φορείς του ΑΠΘ, όπως Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, κ.ά.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο 'Συνεδριοθήκη'. © Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Σελίδες