Ανοικτή πρόσβαση
Ανοικτή πρόσβαση

Ακαδημαϊκά συγγράμματα και διδακτικές σημειώσεις από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παρουσιάζονται οι διασυνδέσεις μεταξύ συγγραμμάτων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Ανοικτή πρόσβαση
To ToposText είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που συνδυάζει αρχαία και λατινικά κείμενα σε ψηφιακή μορφή με έναν διαδραστικό χάρτη. Αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο - ιστορικό Brady Kiesling, σε μια προσπάθεια να καταστήσει τον Ελληνικό Πολιτισμό προσιτό στο ευρύ κοινό. Τα κειμενα είναι στην αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ιδρύματος αλλά και στην αντίστοιχη ανακοίνωση του ΕΚΤ στο Διαδίκτυο για όλους στο θεματικό πεδίο της

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Η ToxicDocs αποτελεί μία νέα βιβλιογραφική βάση που παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε εκατομμύρια σελίδες κειμένων στη χημική τοξικότητα. Στα κείμενα συμπεριλαμβάνεται υλικό από επιχειρήσεις και εμπορικές ενώσεις σχετικά με την κυκλοφορία νέων προϊότνων και χημικών στην αγορά.

Η βάση αποτελεί κοινό έργο του Πανεπιστημίου Columbia στη Νέα Υόρκη (Columbia University in New York City) και του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (City University of New York - CUNY).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ToxicDocs

Σελίδες