Ανοικτή πρόσβαση


Ανοικτή πρόσβαση
To ToposText είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που συνδυάζει αρχαία και λατινικά κείμενα σε ψηφιακή μορφή με έναν διαδραστικό χάρτη. Αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε συνεργασία με τον αρχαιολόγο - ιστορικό Brady Kiesling, σε μια προσπάθεια να καταστήσει τον Ελληνικό Πολιτισμό προσιτό στο ευρύ κοινό. Τα κειμενα είναι στην αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ιδρύματος αλλά και στην αντίστοιχη ανακοίνωση του ΕΚΤ στο Διαδίκτυο για όλους στο θεματικό πεδίο της

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Μηχανισμός αναζήτησης στις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης  Αυστραλίας. Για τον εντοπισμό διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια της Αυστραλίας επιλέξτε στη Format > Thesis. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Trove

Ανοικτή πρόσβαση

Η Βιβλιοθήκη του Βατικανού κατέχει περισσότερα από 80.000 χειρόγραφα, η ψηφιοποίηση των οποίων έχει ξεκινήσει από την άνοιξη του 2014. Σε αυτό το δικτυακό τόπο αναρτώνται όσα χειρόγραφα έχουν ψηφιοποιηθεί. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Αποστολής Βιβλιοθήκης Βατικανού

Ανοικτή πρόσβαση

Πύλη που διασυνδέει βάσεις δεδομένων στους τομείς των επιστημών σε διεθνές επίπεδο

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο WorldWideScience.org


Ανοικτή πρόσβαση

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους στο θεματικό πεδίο της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Tο Αποθετήριο «Κάλλιπος» είναι ένας ιστοτόπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων και μαθησιακών αντικειμένων, που παρήχθησαν στα πλαίσια του Έργου «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» με στόχο τη συστηματική καταγραφή, οργάνωση και μακροχρόνια διατήρηση των συγγραμμάτων και μαθησιακών αντικειμένων της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Κάλλιπος

Ανοικτή πρόσβαση

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών πραγματοποίησε το 1994 (Ιανουάριος – Μάρτιος) σειρά δώδεκα διαλέξεων με θέμα «Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών». Οι δώδεκα ειδικοί επιστήμονες ομιλητές παρουσίασαν τα μείζονα θέματα της ιστορίας του αθηναϊκού αστικού και περιαστικού χώρου απο την προϊστορική εποχή μέχρι τα νεότερα χρόνια. Η ανταπόκριση και η συμμετοχή του κοινού στις διαλέξεις και η υποδοχή της έκδοσης των ομιλιών σε τόμο που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων υπήρξε μεγάλη. Γι’ αυτό και μετά την εξάντληση του τόμου τέθηκε η ανάγκη αναδημοσίευσης του έργου. Ωστόσο, αντί της συμβατικής ανατύπωσης ή επανέκδοσης, κρίθηκε σκοπιμότερο να πραγματοποιηθεί ψηφιακή δημοσίευση του έργου με ουσιαστικές συμπληρώσεις, προσθήκες νέων, ειδικά γραμμένων, κεφαλαίων και εμπλουτισμό με αποσπάσματα απο ιστορικές πηγές και πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Τα βασικά κείμενα μεταφράζονται και στην αγγλική γλώσσα. Το έργο «Αρχαιολογία της Πόλης των Αθηνών» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μέτρου 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Το Portal χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" - Μέτρο 2.4 "Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες" - Δράση 1.2 "Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα - Δράσεις Πολιτισμού Τουρισμού (χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ: 75% και Κρατική Συμμετοχή: 25%).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο δημοσιευμάτων με αρχαιολογικό περιεχόμενο του ημερήσιου και περιοδικού τύπου των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, των Πατρών, του Βόλου και άλλων επιλεγμένων τίτλων εφημερίδων από το 1832 μέχρι και το 1932.

Σελίδες