ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

Ελεύθερη πηγή με πληροφορίες για τις τράπεζες παγκοσμίως

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Βιβλιογραφική βάση. Καλύπτει θεματικά την Ευρωπαϊκή τέχνη (από το τέλος της αρχαιότητας (4ος μ.Χ. αι.) ως σήμερα) και την Αμερικανική τέχνη (από την ευρωπαϊκή ανακάλυψη (16ος μ.Χ. αι.) ως σήμερα). Χρονικά καλύπτει την περίοδο 1973 μέχρι και σήμερα. Αποτελεί συνέχεια των α) International Repertory of the Literature of Art (1975-1989) και β) Repertoire d’Art et d’ Archeologie (1973-1989). Ευρετηριάζει πάνω από 4.300 περιοδικά σε διάφορες γλώσσες καθώς επίσης και βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, καταλόγους εκθέσεων

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Συλλογική Λογοτεχνικών κειμένων. Ελεύθερη πηγή

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Βιογραφίες για πάνω από 25.000 ανθρώπους.

Πλήρες κείμενο: 

Διαδίκτυο

Είναι μια μηχανή αναζήτησης ελεύθερης πρόσβασης από την Royal Society of Chemistry (RSC) για τη χημική δομή και τις χημικές ενώσεις. Ενημερωτικό βίντεο http://youtu.be/eje0AmntuII

Πλήρες κείμενο: 

Σελίδες