Διαδίκτυο


Διαδίκτυο

Online οδηγός/εγκυκλοπαίδεια πάνω σε ποικίλα θέματα που αφορούν στα ΜΜΕ. Περιλαμβάνει ορισμούς διαφόρων όρων, βιογραφικές εγγραφές και νέα των media.

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Είναι μια βάση που προσφέρει βοήθεια στη διάγνωση ή στα κλινικά συμπτώματα. Υποστηρίζεται από μια βάση δεδομένων που αποτελείται από εκατοντάδες συμπτώματα, χιλιάδες διαγνώσεις / αιτίες και δεκάδες χιλιάδες βιβλιογραφικές αναφορές. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται τακτικά με νέες πληροφορίες από τον συντάκτη της Dr. Maurice E. White.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Πηγή για την ιστορία της γεωργίας στις ΗΠΑ, από τις αρχές του 19ου αι. έως και τα μέσα του 20ου. Καλύπτονται μία σειρά θεμάτων για τη γεωργία (agricultural economics, agricultural engineering, animal science, crops and their protection, food science, forestry, human nutrition, rural sociology, and soil science) και έχει γίνει μία επιλογή της σημαντικότερης βιβλιογραφίας της περιόδου (βιβλία και περιοδικά) από ειδικούς.

Πλήρες κείμενο: 
Διαδίκτυο

Πύλη που ανέπτυξη το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ για την ανάρτηση και ανταλλαγή υλικού και ιδεών μεταξύ φορέων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που ασχολούνται με τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας. 

Πλήρες κείμενο: 
Σελίδες