Διαδίκτυο


Διαδίκτυο

Ο κατάλογος Dumbarton Oaks αποτελεί ένα έργο καταγραφής και online διάθεσης 17.000 Βυζαντινών μολύβδινων σφραγίδων που φιλοξενούνται στο Dumbarton Oaks. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Dumbarton Oaks Research Library and Collection

Διαδίκτυο

Λεξικά του εκδότη HarperCollins Publishers. Περιλαμβάνει λεξικά σε διάφορες γλώσσες, όπως και θησαυρό συνωνύμων όρων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Collins Dictionaries

Διαδίκτυο

Online οδηγός/εγκυκλοπαίδεια πάνω σε ποικίλα θέματα που αφορούν στα ΜΜΕ. Περιλαμβάνει ορισμούς διαφόρων όρων, βιογραφικές εγγραφές και νέα των media.

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Πηγή για την ιστορία της γεωργίας στις ΗΠΑ, από τις αρχές του 19ου αι. έως και τα μέσα του 20ου. Καλύπτονται μία σειρά θεμάτων για τη γεωργία (agricultural economics, agricultural engineering, animal science, crops and their protection, food science, forestry, human nutrition, rural sociology, and soil science) και έχει γίνει μία επιλογή της σημαντικότερης βιβλιογραφίας της περιόδου (βιβλία και περιοδικά) από ειδικούς.

Πλήρες κείμενο: 

Διαδίκτυο

Πύλη που ανέπτυξη το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ για την ανάρτηση και ανταλλαγή υλικού και ιδεών μεταξύ φορέων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη που ασχολούνται με τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας. 

Πλήρες κείμενο: 


Σελίδες