ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

Bάσεις για θέματα γενετικής και εξέλιξης σχετικά με τα δάση


Διαδίκτυο

Ο δικτυακός τόπος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γερμανίας

Λογότυπο Deutchen Nationalbibliothek

Διαδίκτυο

Το λεξικό Dictionary of Art Historians αποτελεί μία βάση με βιογραφικά δεδομένα σχετικά με τους μεγαλύτερους ιστορικούς της δυτικής ιστορίας τέχνης. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Art History Webmasters Association

Διαδίκτυο

Ιατρικοί όροι σε Ελληνικά και Αγγλικά. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται από ομάδα φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος, στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής Ιατρικής Ορολογίας.

Πλήρες κείμενο: Διαδίκτυο

These pages are intended to provide concise information on projects applying computing technologies to Classical/Ancient Historical research. Should you know of any relevant project, please feel free to add it to the list and create a page with the title, URL, and a brief description.Διαδίκτυο

Ελεύθερη Πηγή.Γερμανικό Λεξικό που περιέχει 135.000 γερμανικές λέξεις.

Πλήρες κείμενο: 


Σελίδες