Διαδίκτυο


Διαδίκτυο

Η βάση e-Πασιθέα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρέχει: 

  • στοιχεία επικοινωνίας των 6.000 περίπου εντύπων όλων των κατηγοριών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα
  • καταστάσεις με τα εγκεκριμένα προγράμματα της διαφημιστικής προβολής των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα
     

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

e-Πασιθέα: βάση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Διαδίκτυο

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου στα τέλη του 2010 εγκαινίασε τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Βιβλίου, με στόχο την:

  • Ενημέρωση των επαγγελματιών για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον κόσμο του ψηφιακού βιβλίου
  • Επιμόρφωση μέσω ημερίδων, σεμιναρίων,  συναντήσεων  κλπ.
  • Τεκμηρίωση της ανάληψης των αναγκαίων πρωτοβουλιών από την πολιτεία σε νομοθετικό και ρυθμιστικό επίπεδο  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

Διαδίκτυο

To eMedicine είναι βάση δεδομένων για γιατρούς, ελεύθερης πρόσβασης.


Διαδίκτυο

Η εγκυκλοπαίδεια είναι μία συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού. Μπορούν οι επισκέπτες του ιστότοπου να προσθέσουν εικόνες και video σε σχέση με τη φύση και να προσθέσουν σχόλια στα περιεχόμενα του site.

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Βιβλιογραφία για θέματα εκπαίδευσης

Πλήρες κείμενο: Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης στα πρότυπα που δημοσιεύει το European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ETSI

Σελίδες