ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

To eTwinning είναι η Κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη. Εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τα online εργαλεία του eTwinning (τη Διαδικτυακή Πύλη και το Desktop) για να βρεθούν μεταξύ τους, να συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέες
Διαδίκτυο

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα αποτελεί Διευρυμένη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης.Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η βελτίωση της μεταφοράς πληροφοριών στην οπτικοακουστική βιομηχανία, η προβολή σαφέστερης εικόνας της αγοράς καθώς και μεγαλύτερης διαφάνειας

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Η Europeana είναι μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, προερχόμενα από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες