ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης στα πρότυπα που δημοσιεύει το European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ETSI

Διαδίκτυο

To eTwinning είναι η Κοινότητα για τα σχολεία στην Ευρώπη. Εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μπορούν να εγγραφούν και να χρησιμοποιήσουν τα online εργαλεία του eTwinning (τη Διαδικτυακή Πύλη και το Desktop) για να βρεθούν μεταξύ τους, να συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέεςΔιαδίκτυο

Europa : η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τομέα αποτελεί Διευρυμένη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης.Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η βελτίωση της μεταφοράς πληροφοριών στην οπτικοακουστική βιομηχανία, η προβολή σαφέστερης εικόνας της αγοράς καθώς και μεγαλύτερης διαφάνειας

Πλήρες κείμενο: 
Διαδίκτυο

Περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο European Environmental Law

Διαδίκτυο

Βάσεις για τα ευρωπαϊκά δάση και τη δασοπονία.

Σελίδες