Διαδίκτυο


Διαδίκτυο

Η Europeana είναι μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, προερχόμενα από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Διαδίκτυο

EURYDICE : το δίκτυο The Eurydice παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές.

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Πρόσβαση σε δεκάδες χιλιάδες οπτικο-ακουαστικά τεκμήρια χωρών της Ευρώπης

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Σύνολο προτύπων του Food and Agriculture Organization of the United Nations σχετικά με τα τρόφιμα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο FAO - Codex Alimentarius

Διαδίκτυο

Βάσεις δεδομένων για τη Δασοπονία από τον Food & Agriculture Organisation of the United Nations


Διαδίκτυο

Συλλογή ξενόγλωσσων ιατρικών περιοδικών με δωρεάν online πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος

Πλήρες κείμενο: 
Διαδίκτυο

Η Gallica είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας. Διατίθεται online από το 1997, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα με χιλιάδες νέα τεκμήρια και προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια τεκμήρια.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες