ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

EURYDICE : το δίκτυο The Eurydice παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές.

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Πρόσβαση σε δεκάδες χιλιάδες οπτικο-ακουαστικά τεκμήρια χωρών της Ευρώπης

Πλήρες κείμενο: 


Διαδίκτυο

Σύνολο προτύπων του Food and Agriculture Organization of the United Nations σχετικά με τα τρόφιμα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο FAO - Codex Alimentarius

Διαδίκτυο

Βάσεις δεδομένων για τη Δασοπονία από τον Food & Agriculture Organisation of the United Nations


Διαδίκτυο

Συλλογή ξενόγλωσσων ιατρικών περιοδικών με δωρεάν online πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μετά την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος

Πλήρες κείμενο: 
Διαδίκτυο

Η Gallica είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας. Διατίθεται online από το 1997, ενημερώνεται κάθε εβδομάδα με χιλιάδες νέα τεκμήρια και προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια τεκμήρια.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Gene integrates information from a wide range of species. A record may include nomenclature, Reference Sequences (RefSeqs), maps, pathways, variations, phenotypes, and links to genome-, phenotype-, and locus-specific resources worldwide.National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine

Σελίδες