ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

Πύλη σχετικά με τις Γερμανικές σπουδές. Αναπτύχθηκε απο τις βιβλιοθήκες του Brigham Young University και του Dartmouth College.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Μηχανισμός αναζήτησης βιβλίων από την Google. Παρέχεται η δυνατότητα έρευνας, προεπισκόπησης αλλά και πρόσβαση σε πλήρες κείμενο όπου αυτό είναι ελεύθερο.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης του Google για την αναζήτηση "ιστορικού" υλικού. Η μηχανή μπορεί αυτόματα να δημιουργεί χρονολογικούς πίνακες που δείχνουν επιλεγμένα αποτελέσματα αναζήτησης από αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
Σελίδες