Διαδίκτυο


Διαδίκτυο

Μηχανισμός αναζήτησης βιβλίων από την Google. Παρέχεται η δυνατότητα έρευνας, προεπισκόπησης αλλά και πρόσβαση σε πλήρες κείμενο όπου αυτό είναι ελεύθερο.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης του Google για την αναζήτηση "ιστορικού" υλικού. Η μηχανή μπορεί αυτόματα να δημιουργεί χρονολογικούς πίνακες που δείχνουν επιλεγμένα αποτελέσματα αναζήτησης από αντίστοιχες χρονικές περιόδους.

Διαδίκτυο

The IARC TP53 Database compiles TP53 gene variations identified in human populations and tumor samples. Data are compiled from the peer-reviewed literature and from generalist databases.


Σελίδες