Διαδίκτυο


Διαδίκτυο

Βάση δεδομένων με πληροφορίες για γονίδια και γονιδιώματα


Διαδίκτυο

Πύλη σχετικά με τις Γερμανικές σπουδές. Αναπτύχθηκε απο τις βιβλιοθήκες του Brigham Young University και του Dartmouth College.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Διαδίκτυο

Μηχανισμός αναζήτησης βιβλίων από την Google. Παρέχεται η δυνατότητα έρευνας, προεπισκόπησης αλλά και πρόσβαση σε πλήρες κείμενο όπου αυτό είναι ελεύθερο.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης του Google για την αναζήτηση "ιστορικού" υλικού. Η μηχανή μπορεί αυτόματα να δημιουργεί χρονολογικούς πίνακες που δείχνουν επιλεγμένα αποτελέσματα αναζήτησης από αντίστοιχες χρονικές περιόδους.Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Η πρόσβαση σε συνδρομητικές πηγές ελέγχεται με IP διεύθυνση.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Διαδίκτυο

Συλλογή εκδόσεων του Hellenic Observatory, The London School of Economics and Political Science για θέματα πολιτικής, οικονομίας και κοινωνίας για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελεύθερη πηγή)

Πλήρες κείμενο: 

Σελίδες