Συνδρομή ΑΠΘ


Συνδρομή ΑΠΘ

Η βάση GreenFILE περιλαμβάνει βιβλιογραφικές εγγραφές που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον. Καλύπτει με περισσότερες από 384.000 εγγραφές θέματα όπως υπερθέρμανση του πλανήτη, οικολογικά κτίσματα, μόλυνση, βιώσιμη γεωργία, ανανεώσιμη ενέργεια, ανακύκλωση, κ.ά. Σε περισσότερες από 4.700 εγγραφές παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μέσω Ανοικτής Πρόσβασης.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο GreenFILE

Συνδρομή ΑΠΘ

Οδηγός για τους φοιτητές και τους ερευνητές της θεωρίας της λογοτεχνίας και της κριτικής. Ενημερώνεται ετησίως και περιλαμβάνει περισσότερες από 300 κύριες εγγραφές σχετικά με κριτικούς και θεωρητικούς της λογοτεχνίας, σημαντικές σχολές και κινήματα, καθώς και τις κριτικές και θεωρητικές καινοτομίες συγκεκριμένων χωρών και ιστορικών περιόδων. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism

Συνδρομή ΑΠΘ

Εργαλείο για την αξιολόγηση τίτλων περιοδικών που καλύπτουν τις θετικές και κοινωνικές επιστήμες. Προσφέρει τον αντίκτυπο και την επιρροή μιας δημοσίευσης στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Τόσο  το  Journal Citation Reports (JCR) όσο και το Essential Science Indicators (ESI)αποτελούν τα πλεόν αξιόπιστα προϊόντα αναλύσεων τα οποία η υπηρεσία Intellectual Property and Science της Thomson Reuters ενσωμάτωσε στο InCites.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Journal Citation Reports

Συνδρομή ΑΠΘ

Αποτελείται από μία σειρά συλλογών με περισσότερους από 1.800 τίτλους περιοδικών. Η κάθε μία από τις συλλογές περιλαμβάνει αρχείο με διαφορετικούς τίτλους περιοδικών. 

Οι συλλογές στις οποίες έχει εξασφαλίσει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ είναι:

Η πρόσβαση στη βάση JSTOR για το έτος 2014 αποτελεί δωρεά της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα.  

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο JSTOR


Λογότυπο Αμερικάνικου Προξενείου στην Ελλάδα


Συνδρομή ΑΠΘ

H KCI-Korean Journal Database (1980-present) παρέχει πρόσβαση σε άρθρα από περιοδικά όλων των επιστημών που ευρετηριάζει το KCI. Το KCI το διαχειρίζεται το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Κορέας και περιλαμβάνει βιβλιογραφική πληροφορία για την επιστημονική αρθρογραφία που δημοσιεύεται στη νότια Κορέα από το 1980 έως σήμερα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Web of Science

Συνδρομή ΑΠΘ

Αποτελεί μία από τις βάσεις πλήρους κειμένου που περιλαμβάνονται στην BREPOLiS Latin Complete και συνοδεύεται από τη Library of Latin Text - Series B. Περιλαμβάνει περισσότερα από 3200 έργα που αποδίδονται σε περίπου 950 συγγραφείς. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο BREPOLiS

Συνδρομή ΑΠΘ

Αποτελεί μία από τις βάσεις πλήρους κειμένου που περιλαμβάνονται στην BREPOLiS Latin Complete και συμπληρωματική της Library of Latin Texts - Series Α.  Σε αυτή τη βάση συγκεντρώνονται Λατινικά κείμενα όλων των ειδών και όλων των περιόδων.  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο BREPOLiS

Συνδρομή ΑΠΘ

Η βιβλιογραφική αυτή βάση ευρετηριάζει περιοδικά, βιβλία, ερευνητικές αναφορές και πρακτικά συνεδρίων στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:βιβλιοθηκονομία, ταξινόμηση, καταλογογράφηση, βιβλιομετρική, online ανάκτηση πληροφορίας, διαχείριση της πληροφορίας κ.ά. Η κάλυψη της βάσης εκτείνεται έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο EBSCOHOST

Συνδρομή ΑΠΘ

Βιβλιογραφική βάση χωρίς πλήρες κείμενο για την επιστήμη των μαθηματικών.  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο MathSciNet

Συνδρομή ΑΠΘ

Ο Μετάλογος είναι το πρώτο ελληνικό συστημικό περιοδικό που εκδίδει η Συστημική Εταιρεία Β. Ελλάδος από το 2002. Έχοντας τις “Επιστήμες της Ψυχής” - ιδιαίτερα την Ψυχοθεραπεία - ως βασικό πλαίσιο αναφοράς, το περιοδικό αποπειράται να υποστηρίξει το Συστημικό Παράδειγμα μέσα στην ευρύτερη κοινότητα της γνώσης. Ο Μετάλογος ονομάστηκε προς τιμήν του Gregory Bateson και της ομώνυμης έννοιάς του την οποία ορίζει ως “μια διαλεκτική συζήτηση σχετικά με προβληματικά θέματα”. Ο Μετάλογος, ένα είδος αναστοχαστικού διαλόγου, σαν μια συνεχής άσκηση που αποπειράται να δοκιμάσει τα όρια του λόγου - αφού ο λόγος δεν σημαίνει, δεν εισάγει, δεν αποκαλύπτει μόνο αλλά και αποκρύπτει…. Το περιοδικό Μετάλογος ήταν και είναι μια συλλογική κατασκευή και ελπίζει (να συνεχίσει) να συνεισφέρει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του Ελληνικού Συστημικού Χώρου σε συνεργασία με αναγνώστες/τριες και συγγραφείς/δημιουργούς.

Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του περιοδικού είναι δυνατή μόνο στο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης-Επιστημονικό Αναγνωστήριο. Απευθυνθείτε στις βιβλιοθηκονόμους για το username/password.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Μετάλογος

Σελίδες