Συνδρομή ΑΠΘ


Συνδρομή ΑΠΘ
Η βιβλιογραφική βάση NOMOS περιλαμβάνει:
  • Σύνολο Ελληνικής Νομοθεσίας Κωδικοποιημένης, με παροχή ισχύοντος - προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ.
  • Δίκαιο της Ε.Ε στην ελληνική γλώσσα μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
  • Σημαντική Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου μέχρι σήμερα.
  • Αποδελτιωμένη (από 35 νομικά περιοδικά) σε περιλήψεις νομική αρθρογραφία (άρθρα, μελέτες) των τελευταίων 30 περίπου ετών πλέον πρόσθετου υλικού όπως π.χ. οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.
  • Νομολογία ΔΕΚ βάσει της βάσεως CELEX που είναι ενσωματωμένη στη ΝΟΜΟΣ.

Πρόκειται για συνδρομή της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο NOMOS

Συνδρομή ΑΠΘ

Πρόκειται για την ηλεκτρονική έκδοση της πρώτης έκδοσης του Jacques-Paul Migne's Patrologia Latina που εκδόθηκαν ανάμεσα από το 1844 και 1855 καθώς και τους 4 τόμους ευρετηρίων που εκδόθηκαν μεταξύ 1862 και 1865. Η Patrologia Latina περιλαμβάνει τα έργα των εκκλησιαστικών πατέρων από τον Τερτυλλιανό το 200 μ. Χ, ως το θάνατο του πάπα Ιννοκέντιου του 3ου το 1216

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή ΑΠΘ

Ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου μέσω του Periodicals Archive Online (PAO) Η υπηρεσία προσφέρει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των περιοδικών (backfiles) στις συλλογές 1,2,3,4,5,6. Καλύπτουν κυρίως τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Πρόσβαση παρέχεται μόνο μέσω δικτύου του ΑΠΘ (IP αναγνώριση).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή ΑΠΘ

Βιβλιογραφική βάση του Philosopher’s Information Center διαθέσιμη μέσα από το περιβάλλον του διαθέτη Proquest. Η Philosopher's Index περιλαμβάνει περιλήψεις και ευρετήρια από βιβλία και περιοδικά που καλύπτουν τομείς της φιλοσοφίας. Γενικά περιλαμβάνει έρευνα που έχει δημοσιευθεί σε διάφορες γλώσσες από το 1940 και εξής σε περισσότερα από 680 περιοδικά από περισσότερες από 50 χώρες.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Philosopher's Information Center

Συνδρομή ΑΠΘ

Η ProQuest Business προβάλλει επιλεγμένες πηγές από την τρέχουσα συνδρομή της Βιβλιοθήκης στην Proquest. Οι πηγές σχετίζονται με το πεδίο των επιχειρήσεων.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ProQuest

Συνδρομή ΑΠΘ

H ProQuest Central ενσωματώνει περίπου 30 βιβλιογραφικές βάσεις, καλύπτει περισσότερα από 160 θεματικά πεδία και ευρετηριάζει περισσότερα από 12.000 περιοδικά (~9.000 τίτλοι πλήρους κειμένου).

ABI/INFORM Collection (1971 - current)   
Accounting, Tax & Banking Collection (1971 - current)      
Arts & Humanities Database    
Asian & European Business Collection (1971 - current)    
Australia & New Zealand Database   
Biology Database (1998 - current)  information     
Business Market Research Collection (1986 - current)      
Canadian Business & Current Affairs Database   
Canadian Newsstream information     
Career & Technical Education Database    
Computing Database (1998 - current)   
Continental Europe Database   
Criminal Justice Database (1981 - current) 
East & South Asia Database
East Europe, Central Europe Database 
Education Database (1988 - current)     
Family Health Database      
Global Breaking Newswires     
Health & Medical Collection    
Health Management Database     
India Database (1998 - current)      
International Newsstream  
Latin America & Iberia Database 
Library Science Database (1970 - current)      
Linguistics Database    
Middle East & Africa Database     
Military Database information     
Nursing & Allied Health Database   
Political Science Database (1985 - current)  
Psychology Database 
Public Health Database  
Publicly Available Content Database   
Religion Database (1986 - current)    
Research Library     
Science Database     
Social Science Database 
Sociology Database (1985 - current)    
Telecommunications Database (1995 - current)  
Turkey Database 
UK & Ireland Database    
US Newsstream (1980 - current)  

 

Λίστα τίτλων

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ProQuest

Συνδρομή ΑΠΘ

Η ProQuest Dissertations & Theses Global αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών παγκοσμίως με εργασίες που χρονολογούνται από το 1743 έως σήμερα. Πλήρες κείμενο διατίθεται για τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί από το 1997 και εξής.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ProQuest

Συνδρομή ΑΠΘ

Η Proquest Health & Medicine  προβάλλει επιλεγμένες πηγές  σχετικά με τις επιστήμες υγείας από την τρέχουσα συνδρομή της Βιβλιοθήκης στην Proquest. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ProQuest

Συνδρομή ΑΠΘ

Η ProQuest History προβάλλει επιλεγμένες πηγές από την τρέχουσα συνδρομή της Βιβλιοθήκης στην Proquest. Οι πηγές σχετίζονται με την επιστήμη της ιστορίας. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ProQuest

Συνδρομή ΑΠΘ

Η Proquest Literature & Language προβάλλει επιλεγμένες πηγές από την τρέχουσα συνδρομή της Βιβλιοθήκης στην Proquest. Οι πηγές σχετίζονται με τους τομείς της λογοτεχνία και της φιλολογίας.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ProQuest

Σελίδες