Συνδρομή HEAL-Link

Συνδρομή Heal-Link

Η βάση Art Index Retrospective του H.W. Wilson προσφέρεται μέσα από το περιβάλλον του διαθέτη EBSCOHOST. Πρόκειται για ένα ευρετήριο άρθρων που δημοσιεύθηκαν από το 1929 έως το 1984 σε θέματα τέχνης. Έχουν ευρετηριαστεί περίπου 600 περιοδικά, πολλά εκ των οποίων ακολουθούν το σύστημα της ομότιμης αξιολόγησης (peer review).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο EBSCOHOSTΣυνδρομή Heal-Link

Πλήρες κείμενο σε 170 περίπου τίτλους σειρών, οι 91 από τους οποίους είναι πλέον διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας της Emerald.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή Heal-Link

Ηλεκτρονικά βιβλία διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας ScienceDirect.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Σελίδες