Συνδρομή HEAL-Link


Συνδρομή Heal-Link

Πλήρες κείμενο σε 140 περίπου τίτλους των συλλογών Emerald Business, Management and Economics και Emerald Social Sciences.

Τρεις από τους τίτλους σειρών (Innovation and Leadership in English Language Teaching, Syntax and Semantics, Studies in Writing) έχουν αγοραστεί από τον Brill και είναι πλέον διαθέσιμοι μονάχα μέσω της δικής του πλατφόρμας .

 

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Emerald


Συνδρομή Heal-Link

Η Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (EAGLL) είναι ένα έργο που συγκεντρώνει τις τελευταίες έρευνες από μια σειρά επιστημονικών κλάδων που συμβάλλουν στην γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η EAGLL αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο έρευνας για τους μελετητές και τους σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας, της γλωσσολογίας και των άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς και της Βιβλικής Γραμματείας.

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή Heal-Link

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες (βλ. Πρόσβαση στις πηγές) χωρίς να εμπλέκεται σε αυτήν τη διαδικασία η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, που είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Συνδρομή Heal-Link

Ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό εργαλείο που παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 50000 βιβλία, άρθρα περιοδικών, κεφάλαια βιβλίων, αναθεωρήσεις βιβλίων και διατριβές για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη και την επιρροή του. Η βιβλιογραφία καλύπτει περισσότερα από 100 χρόνια δημοσίευσης σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο International Aristotle Bibliography


Σελίδες