Συνδρομή HEAL-Link


Συνδρομή Heal-Link

Πλήρες κείμενο σε 140 περίπου τίτλους των συλλογών Emerald Business, Management and Economics και Emerald Social Sciences.

Τρεις από τους τίτλους σειρών (Innovation and Leadership in English Language Teaching, Syntax and Semantics, Studies in Writing) έχουν αγοραστεί από τον Brill και είναι πλέον διαθέσιμοι μονάχα μέσω της δικής του πλατφόρμας .

 

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Emerald


Συνδρομή Heal-Link

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες (βλ. Πρόσβαση στις πηγές) χωρίς να εμπλέκεται σε αυτήν τη διαδικασία η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, που είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή Heal-Link

Περιλαμβάνει τα πρακτικά συνεδρίων που εκδόθηκαν είτε από την IEEE, είτε από την ΙΕΤ.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ΙΕΕΕ
Συνδρομή Heal-Link

Σειρά πλήρους κειμένου για τις επιστήμες της πληροφορικής και των Η/Υ

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Σελίδες