Συνδρομή HEAL-Link

Συνδρομή Heal-Link

Συλλογή πληροφοριακών έργων που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν την εγκυκλοπαιδική πηγή New Pauly Online. Περιλαμβάνει 6 σημαντικά πληροφοριακά έργα για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου και την υποδοχή του στους επόμενους αιώνες. Η συλλογή αποτελείται από τους ακόλουθους τίτλους: 1. Chronologies of the Ancient World, 2. Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts, 3. Historical Atlas of the Ancient World, 4. The Reception of Myth and Mythology, 5. The Reception of Classical Literature, 6. The History of Classical Scholarship.

Μορφή πληροφορίας: 

Συνδρομή Heal-Link

Η PsycARTICLES αποτελεί μία βάση με πλήρη κείμενα από περιοδικά που εκδίδει η American Psychological Association κ.ά. Τίτλοι περιοδικών στα οποία υπάρχει πρόσβαση, η πρόσβαση δίνεται μέσω της πλατφόρμας του Ovid και όχι μέσω του εκδότη.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο American Phychological Association

Συνδρομή Heal-Link

Η PsycARTICLES αποτελεί μία βάση με πλήρη κείμενα από περιοδικά που εκδίδει η American Psychological Association κ.ά. Τίτλοι περιοδικών στα οποία υπάρχει πρόσβαση, η πρόσβαση δίνεται μέσω της πλατφόρμας του Ovid και όχι μέσω του εκδότη.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο American Phychological Association

Σελίδες