Συνδρομή HEAL-Link

Συνδρομή Heal-Link

Ο Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (Thesaurus Linguae Graecae - TLG)  είναι μια βάση πλήρους κειμένου που περιλαμβάνει όλα τα σωζόμενα αρχαία κείμενα από τον 8ο αι. π.Χ. μέχρι και το 600 μ.Χ.. Ακόμα περιλαμβάνει ιστοριογραφικά και λεξικογραφικά κείμενα, όπως και κείμενα σχολιαστών της περιόδου 600 μ.Χ. έως 1453 μ.Χ.Βοήθεια για τη νέα μηχανή αναζήτησης του TLG.  

Στο νέο ιστότοπο για το Thesaurus Linguae Graecae (TLG) απαιτείται επιπλέον εγγραφή για κάθε χρήστη. 

Δείγμα οθόνης: Πρόσβαση στα λεξικά της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας

 

Επίσης μέσω της επιλογής lexica στην νέα πλατφόρμα, παρέχεται πρόσβαση στα λεξικά της Πύλης της Ελληνικής γλώσσας (Τριανταφυλλίδη και Κριαρά).

Γενικές πληροφορίες για το TLG

Περισσότερες πληροφορίες για την TLG

Πληροφορίες για γραμματοσειρές

 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Thesaurus Linguae Graecae (TLG)Συνδρομή Heal-Link

Μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link τα μέλη του Συνδέσμου έχουν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων απευθείας από τους εκδότες (βλ. Πρόσβαση στις πηγές) χωρίς να εμπλέκεται σε αυτήν τη διαδικασία η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, που είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες