Πως μπορώ να ελέγξω αν ο υπολογιστής μου είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο του ΑΠΘ;

Πληκτρολογήστε στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κ.ά.) τη διεύθυνση: http://whatismyip.com/. Ελέγξτε αν η IP διεύθυνσή σας είναι της μορφής 155.207.xxx.xxx .

Αν είναι αυτής της μορφής είστε πράγματι εντός του δικτύου ΑΠΘ και δε θα πρέπει να έχετε κανένα πρόβλημα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές συνδρομές του ΣΕΑΒ και της ΒΙβλιοθήκης ΑΠΘ.

Αν η IP διεύθυνσή σας δεν είναι της μορφής 155.207.xxx.xxx, τότε θα πρέπει να συνδεθείτε με το δίκτυο του ΑΠΘ ακολουθώντας τις οδηγίες 'Πρόσβαση στις πηγές'.