Πόσα βιβλία μπορεί να δανειστεί ένα μέλος της Βιβλιοθήκης;

Τα μέλη με ισχύουσα κάρτα Βιβλιοθήκης μπορούν να δανείζονται υλικό από όλες τις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Τα δικαιώματα δανεισμού ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας και ποικίλλουν ανά κατηγορία μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τη σελίδα 'Δανεισμός, Κάρτα, Κρατήσεις'.