Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομές της Βιβλιοθήκης;

Η πρόσβαση στις συνδρομές του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / Heal-Link) και της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ πραγματοποιείται από την πλευρά των εκδοτών με έλεγχο της IP διεύθυνσης του υπολογιστή σας. 

Συμβουλευθείτε τον οδηγό 'Πρόσβαση στις πηγές' για περισσότερες πληροφορίες.