Πώς μπορώ να αποκτήσω email πανεπιστημίου;

Απευθυνθείτε στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • τηλέφωνο 2310 999000 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-15:00)
  • fax 2310998492
  • ηλεκτρονική διεύθυνση support@auth.gr
  • η επιτόπου εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΗΔ λειτουργεί στο αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30.