Πώς μπορώ να βγάλω κάρτα Βιβλιοθήκης;

Τα μέλη του ΑΠΘ (ΔΕΠ,  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και υπάλληλοι) καθώς και τα μέλη άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του ΕΑΠ μπορούν να εγγραφούν με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Για τους εξωτερικούς χρήστες και φοιτητές/τριες ΑΠΚΥ εκδίδεται κάρτα από τη βιβλιοθήκη. 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε τη σελίδα: Δανεισμός, Κάρτα, Κρατήσεις.