Πώς μπορώ να προωθήσω τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΑΠΘ σε οποιαδήποτε άλλο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Το ΑΠΘ σας παρέχει τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και τη δυνατότητα επίσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (οδηγίες για την απόκτηση e-mail από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου).
Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για παράδειγμα gmail, yahoo, hotmail) μπορείτε να προωθείτε τα μηνύματα που δέχεστε στο λογαριασμό του ΑΠΘ σε οποιαδήποτε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιθυμείτε. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Συνδεθείτε στη σελίδα accounts.auth.gr χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά (username & password) του ΑΠΘ.
  2. Επιλέξτε "Προώθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"
  3. Πληκτρολογήστε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου επιθυμείτε να προωθούνται τα μηνύματα που δέχεστε στο λογαριασμό του ΑΠΘ.