Τι είναι αποθεματικός λογαριασμός διαδανεισμού;

Είναι δυνατή η δημιουργία αποθεματικού λογαριασμού από τον οποίο χρεώνονται οι παραγγελίες διαδανεισμού.

Δικαίωμα δημιουργίας αποθεματικού λογαριασμού έχουν:

  • τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Α.Π.Θ.
  • εξωτερικοί χρήστες που διαθέτουν κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.

Για τη δημιουργία αποθεματικού λογαριασμού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο προσωπικό της υπηρεσίας διαδανεισμού.