Τι είναι το VPN;

Με την εγκατάσταση και χρήση του VPN στον προσωπικό σας υπολογιστή αυτός αποκτά IP διεύθυνση από το ΑΠΘ. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να έχετε πλήρη πρόσβαση στις συνδρομές της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link), ακόμα και αν ο υπολογιστής σας βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου. 

Σύντομες οδηγίες στον οδηγό: 'Πρόσβαση στις πηγές'.

Περισσότερες ερωτήσεις-απαντήσεις για το VPN από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.