Διατριβές


Ανοικτή πρόσβαση

Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν σε πανεπιστήμια της Ισπανίας.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Ανοικτή πρόσβαση

Αναζήτηση διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια της Βραζιλίας

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο BDTD

Ανοικτή πρόσβαση

Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αλβανίας. Για αναζήτηση διδακτορικών διατριβών επιλέξτε στο πεδίο Database > Theses.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

Ανοικτή πρόσβαση

Διδακτορικά που έχουν εκπονηθεί στα εννέα πανεπιστήμια της Γαλλικής κοινότητας του Βελγίου.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο BICTEL/e

Ανοικτή πρόσβαση

Ο οργανισμός Center for Research Libraries (CRL) αποτελεί μία διεθνής κοινοπραξία ακαδημαϊκών και ερευνητικών βιβλιοθηκών. Μέσα από τον κατάλογο διατριβών είναι δυνατός ο εντοπισμός αναφορών ή και του πλήρους κειμένου διατριβών από τις συνεργαζόμενες βιλιοθήκες.

Για αναζήτηση μόνο στο σύνολο των διατριβών που διαθέτουν πλήρες κείμενο επιλέξτε τον περιορισμό "Limit search to available items"

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Center for Research Libraries

Ανοικτή πρόσβαση

Μηχανισμός αναζήτησης για διατριβές που γράφτηκαν στη Γαλλική γλώσσα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Cybertheses

Ανοικτή πρόσβαση

Ο δικτυακός τόπος DART, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από τη Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών Ευρώπης - LIBER, στοχεύει να αποτελέσει το μοναδικό δικτυακό τόπο αναζήτησης διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στην Ευρώπη. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DART

Ανοικτή πρόσβαση

Καταθετήριο όπου συγκεντρώνονται διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε πανεπιστήμια της Αφρικής.  

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Αναζήτηση διατριβών που εκπονήθηκαν σε πανεπιστημία της Γερμανίας. Η παλαιά υπηρεσία DissOnline έχει πλήρως ενσωματωθεί στη μηχανή αναζήτησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γερμανίας (DNB). Για τον εντοπισμό διδκατορικών διατριβών ακουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στον Κατάλογο της DNB επιλέξτε "Erweiterte Suche" 
  2. Εισάγετε τις λέξεις κλειδιά σε όσα πεδία αναζήτησης κρίνετε απαραίτητο
  3. Στην καρτέλα STANDORTE/KATALOGE επιλέξτε "Hochschulschriften" και πληκτρολογήστε "diss" στο πεδίο αναζήτησης
  4. Στην καρτέλα MATERIALARTEN επιλέξτε "Online-Ressourcen"
  5. Στην αναλυτική εγγραφή κάθε αποτελέσματος κάντε κλικ στη λέξη "URL" ή "persistent identifier" για την προβολή του πλήρους κειμένου

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο DNB

Σελίδες