Πρότυπα

Διαδίκτυο

Μηχανή αναζήτησης στα πρότυπα που δημοσιεύει το European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο ETSI


Διαδίκτυο

Σύνολο προτύπων του Food and Agriculture Organization of the United Nations σχετικά με τα τρόφιμα. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο FAO - Codex Alimentarius


Διαδίκτυο

Πύλη της Internet Engineering Task Force (IETF®) με μηχανισμό αναζήτησης στα πρότυπα που έχει δημοσιεύσει. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο IETF

Ανοικτή πρόσβαση

Ελεύθερη πρόσβαση στα πρότυπα διαλειτουργικότητας της κοινοπραξίας IMS Global Learning Consortium.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο IMS Global Learning Consortium

Σελίδες