Λειτουργία φοιτητικού αναγνωστηρίου για την Πρωτομαγιά