24ωρη λειτουργία του Φοιτητικού Αναγνωστηρίου

Από το Σάββατο 12 Ιανουαρίου του 2019 και για όλη την εξεταστική περίοδο, το Φοιτητικό Αναγνωστήριο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο

Εικόνα: 

Επικοινωνία: 

Φωτογραφία Κατερίνας Νάστα
Νάστα Κατερίνα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 

2310 995325

Email: