Νέα συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων: De Gruyter eBooks

Η συλλογή ηλεκτρονικών De Gruyter eBooks περιλαμβάνει 125 τίτλους σε θέματα λογοτεχνίας και γλωσσολογίας, όπως και εκατοντάδες βιβλίων ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης.

Πρόκειται για δωρεά της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.