Λογισμικό ελέγχου πιθανής λογοκλοπής - Turnitin

To Turnitin είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή/εργαλείο ανίχνευσης πιθανής λογοκλοπής που δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση. Αντιπαραβάλλει τα κείμενα των εργασιών και άρθρων με κείμενα από το διαδίκτυο, με δημοσιευμένες εργασίες (όπως άρθρα περιοδικών και βιβλίων), με τις εργασίες που έχουν κατατατεθεί στο Turnitin από άλλους φοιτητές και με τις εργασίες που υπάρχουν στα ιδρυματικά αποθετήρια και ανιχνεύει πιθανή λογοκλοπή και σε μεταφρασμένο κείμενο. Το χρησιμοποιούν πάνω από 30 εκ. φοιτητές σε 15.000 ιδρύματα από 140 διαφορετικές χώρες.
 
Πρόσβαση στο Turnitin έχουν στην Ελλάδα 16 Ανώτατα ιδρύματα και η βάση που δημιουργείται μέσω των υποβολών, θα είναι κοινή (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμια Πατρών, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Αιγαίου, Πειραιώς, Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρίτειο, Οικονομικό και Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Χαροκόπειο, Πάντειο).
 
Δικαίωμα χρήσης του Turnitin έχουν μόνο οι διδάσκοντες στο ΑΠΘ, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης αποστέλλοντας email στην Βιβλιοθήκης.
Τα μέλη Ειδικού Διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό έγγραφο στο libraryweb@lib.auth.gr όπου να αναγράφεται το μάθημα/μαθήματα που διδάσκουν.
Τονίζεται ότι οι αναφορές του λογισμικού Turnitin για πιθανή λογοκλοπή έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα και η αξιολόγησή τους εναπόκειται στο διδάσκοντα. Η χρήση του Turnitin μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τη σελίδα του, είτε μέσω του elearning.auth.gr 
 
Εγχειρίδια χρήσης για καθηγητές για φοιτητές
Βοήθεια σχετικά με την αναφορά (Similarity report), πώς να την δω, πώς να την ερμηνεύσω
Βοήθεια σχετικά με τα αρχεία που μπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο (είδος αρχείου, ανώτερο μέγεθος κτλ)
Βοήθεια σχετικά με την προσθήκη συνεργάτη καθηγητή 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες και για ​άνοιγμα λογαριασμού μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 991603 ή να στείλετε email στην Υπηρεσία Δικτυακού Τόπου, γραφείο 4 Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.

Τι είναι και τι δεν είναι το Turnitin

  • Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να εντοπίσει κείμενα που ομοιάζουν σε εργασίες που υποβάλλονται για έλεγχο.https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Instructor_Guides/Turnitin_Classic_(Deprecated)/Submitting_Papers
  • Οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τις εργασίες των φοιτητών τους ή να επιτρέψουν τους ίδιους τους φοιτητές τους να τις ανεβάσουν
  • Το Turnitin βασικά ελέγχει τις εργασίες σε αντιπαραβολή με το υλικό που υπάρχει στη βάση του, στο διαδίκτυο και σε γνωστούς εκδότες. Ελέγχει για ομοιότητες ή κοντινές ομοιότητες στα σώματα κειμένου και στη συνέχεια δημιουργεί μια αναφορά (similarity report) η οποία συνοψίζει και  υπογραμμίζει τις ομοιότητες που έχει εντοπίσει (υπάρχουν πηγές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο turnitin ειδικά αν είναι δημοσιευμένο μόνο σε έντυπη μορφή).
  • Οι αναφορές (similarity reports) που δίνει το σύστημα Turnitin προσφέρουν στους διδάσκοντες ένα εργαλείο διδασκαλίας και εκπαίδευσης των φοιτητών στην ορθή χρήση των παραπομπών και της βιβλιογραφίας, οι δε φοιτητές εξασκούνται στην επεξεργασία των εργασιών τους και στην ορθή συγγραφή πρωτότυπων εργασιών. Το ίδρυμα από την πλευρά του μπορεί να χρησιμοποιήσει το Turnitin ως εργαλείο ανίχνευσης πιθανών περιπτώσεων λογοκλοπής. 
  • Το Turnitin δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εικονικών τάξεων, στις οποίες μπορεί είτε ο καθηγητής, είτε ο φοιτητής να ανεβάσει τις εργασίες του προς έλεγχο. Η αναφορά που δίνει είναι καθαρά ενδεικτική και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση από την πλευρά του καθηγητή.
  • Οι καθηγητές οφείλουν να ενημερώσουν τους φοιτητές τους ότι θα χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του Turnitin.
  • Οι εργασίες των φοιτητών προστατεύονται από τις αρχές τις ιδιωτικότητας
  • Η υπηρεσία του Turnitin δίνει τη δυνατότητα πολλαπλής υποβολής της εργασίας σε επίπεδο προσχεδίου με στόχο τη διόρθωση και βελτίωση της. Σχετικά: Παρανοήσεις σχετικά με το Turnitin
  • Απορρήτου και Ασφάλεια (αγγλικά)
 
 

Το λογισμικό Ephorus έχει αντικατασταθεί από το λογισμικό Turnitin.