Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ παρέχει ανοιχτή πρόσβαση στις βιβλιογραφικές της εγγραφές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50.

Οι βιβλιοθήκες που ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητούν και να κατεβάζουν μεμονωμένες εγγραφές με σκοπό να ενημερώσουν και να εμπλουτίσουν τον κατάλογό τους.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι ανοιχτή για όλους, χωρίς να απαιτείται κάποια προέγκριση ή πιστοποίηση.
Σας παρακαλούμε να προβαίνετε σε λελογισμένη χρήση της υπηρεσίας, για λόγους σταθερότητας του συστήματος.
H ΒΚΠ-ΑΠΘ διατηρεί κάθε δικαίωμα ανάκλησης σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης. Τα δεδομένα της βιβλιοθήκης δεν διατίθενται για εμπορικό σκοπό.

Τα στοιχεία σύνδεσης στον Z39.50 server της ΒΚΠ είναι:
URL: zserver.lib.auth.gr
Port: 9998
Database: biblios
Syntax: MARC21
Επικοινωνία: Γραφείο Συστημάτων και Υποστήριξης Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
Τηλ. : 2310 995344

Επικοινωνία: 

Γραφείο συστημάτων και υποστήριξης υπηρεσιών ΒΚΠ

Τηλέφωνο: 

2310 995368

Email: