Σχετικά με τον οδηγό σύνταξης εργασίας

Ο οδηγός σύνταξης εργασίας αναπτύχθηκε το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2016 από την ομάδα δικτυακού τόπου (libraryweb@lib.auth.gr) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Λογότυπο οδηγού σύνταξης εργασίας

Σενάριο χρήσης: Ο οδηγός σύνταξης εργασίας αναπτύχθηκε για να παράσχει βασικές συμβουλές για τη σύνταξη βιβλιογραφικών εργασιών σε προπτυχιακό επίπεδο

Εργαλείο: Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Assignment Calculator που αναπτύχθηκε και διατίθεται ελεύθερα από University of Minnesota Libraries.

Κείμενα: Ο οδηγός σύνταξης εργασίας βασίστηκε στα κείμενα που αναπτύχθηκαν από ομάδα εργασίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Παν. Θεσσαλίας για τα Μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (βλ. Σχετικά με την ILSEAB). Οι κύριοι συντάκτες αυτών των κειμένων ήταν οι: Γιάννης Κλαψόπουλος (διευθυντής Βιβλιοθήκης Παν.Θεσσαλίας), Μάριος Μπαλατζάρας (Βιβλιοθηκονόμος Παν.Θεσσαλίας), Σοφία Ζαπουνίδου (Βιβλιοθηκονόμος ΑΠΘ).
Η διαμόρφωση των κειμένων για τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΘ έγινε από την ομάδα δικτυακού τόπου (libraryweb@lib.auth.gr) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ltraining@lib.auth.gr) διαδραμάτισε τον ρόλο του κριτικού αναγνώστη σε κάποια από αυτά τα κείμενα. 

Λογότυπο: Το λογότυπο αναπτύχθηκε συνδυάζοντας το κύριο λογότυπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ και ενός γραφικού (μολύβι) που ανήκει στο δημόσιο τομέα. 

Δικαιώματα: Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ διαθέτει το υλικό του οδηγού σύνταξης εργασιών μέσω της παρακάτω Creative Commons άδειας: Αναφορά - Μη εμπορική χρήση - Παρόμοια διανομή (CC BY-NC-SA 4.0). Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα αρχικά κείμενα έχουν αδειοδοτηθεί με την ίδια άδεια (βλ. Περί ILSEAB). 

Παρατηρήσεις: Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας για τον οδηγό σύνταξης εργασίας στην ομάδα δικτυακού τόπου (libraryweb@lib.auth.gr) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.