Γνωρίστε τη νέα υπηρεσία elearning.auth.gr!

01.04.2015

Χώρος εκδήλωσης: 

Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σας προσκαλούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015, στις 11.00 πμ, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ  για να γνωρίσετε τη νέα υπηρεσία φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ elearning.auth.gr.

- Ποιες είναι οι δυνατότητες του νέου συστήματος;
- Πώς υλοποιήθηκε η διαδικασία μετάβασης από το Blackboard στο Moodle;

Δηλώστε την παρουσία σας χρησιμοποιώντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού σας λογαριασμού

Επικοινωνία: 

Γραφείο υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης

Λογότυπο Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Τηλέφωνο: 

2310 997272, 995381

Email: