Λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερικών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

ΟΙ διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με απόφαση της Συγκλήτου (αρ.2942/24-5-2017) θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 31-7-2017 έως και 18-8-2017.

Αρχεία: