Λειτουργία φοιτητικού αναγνωστηρίου

- Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης θα παραμείνει κλειστό για τις δυο Κυριακές των Εκλογών, 26/5/2019 και 2/6/2019.

- Από την Τρίτη 4/6/2019 έως την Κυριακή 30/6/2019 το Φ.Α. θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, λόγω εξεταστικής περιόδου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Επικοινωνία: 

Φωτογραφία Κατερίνας Νάστα
Νάστα Κατερίνα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 

2310 995325

Email: