Πρόσβαση στο περιοδικό Nature για τα έτη 1869-2006 και έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιοδικό στα έτη 1869-2006 και 2015-σήμερα.

Ο ΣΕΑΒ-HEAL-Link έχει συνάψει σύμβαση με τον εκδότη Springer-Nature και έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση στο διηνεκές (perpetual rights) για όλα τα μέλη του στο αρχείο του περιοδικού Nature για τα έτη 1869-2006 και 2015 έως σήμερα. Το περιοδικό επίσης είναι προσπελάσιμο μέσω του αλφαβητικού και θεματικού καταλόγου της ιστοσελίδας ηλεκτρονικών πηγών του ΣΕΑΒ.

Υπενθυμίζουμε ότι μέσα από τις συνδρομές της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ υπάρχει πρόσβαση στο περιοδικό μέσω της βάσης ProQuest Central από το  1990 (Vol. 343, no. 6253) - μέχρι και σήμερα με ένα χρόνο καθυστέρηση (2018)

 

Επικοινωνία: 

Επικοινωνία: 

Φλώρου Πόπη
Βιβλιοθηκονόμος

Τηλέφωνο: 

2310 998210

Email: 

Διεύθυνση: 

Γραφείο Heal-Link