Εύδοξος: Παραλαβή/Διανομή βιβλίων

Το 'Εύδοξος' είναι μία πρωτοποριακή ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει στους φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών τους.

Οι Βιβλιοθήκες συμμετέχουν στο σύστημα του Ευδόξου:

  • ως σημεία επιστροφής των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων που λανθασμένα παρέλαβαν οι φοιτητές. Τα βιβλία πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση
  • ως σημεία διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων. Τα επιστρεφόμενα βιβλία διανέμονται σε φοιτητές 

Ελέγξτε αν η Βιβλιοθήκη σας προσφέρει αυτή την υπηρεσία

Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη μπορείτε να παραλάβετε ή να επιστρέψετε τα βιβλία του Ευδόξου στο γραφείο 4 της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Λογότυπο υπηρεσίας 'Εύδοξος'