ΙΚΕΕ: Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών - ΙΚΕΕ φιλοξενεί δύο συλλογές: τις 'Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ' και τη 'Γκρίζα βιβλιογραφία ΑΠΘ'.

Στη συλλογή 'Επιστημονικές Εργασίες Μελών ΔΕΠ ΑΠΘ' μπορούν τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές ΑΠΘ να αναρτούν υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης το έργο τους, όπως άρθρα σε περιοδικά και σε συνέδρια, βιβλία, καλλιτεχνικό και πολυμεσικό έργο, μελέτες, κ.ά.

Η συλλογή αυτή χρησιμοποιείται και από τη ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ ως κεντρική βάση βιβλιογραφικών δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.  

Το 'Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών - ΙΚΕΕ' αποτελεί μία εκ των τριών υπηρεσιών ανάδειξης της ερευνητικής παραγωγής ΑΠΘ. Οι άλλες δύο είναι 'Προθήκη' για τη δημιουργία και δημοσίευση online περιοδικών και 'Συνεδριοθήκη' για την ανάρτηση επιστημονικών εκδηλώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις 'Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ'.

Λογότυπο ΙΚΕΕ

 

Σχετικά έντυπα: 

Σχετικός οδηγός: