Γράφω την εργασία μου

Κατά τη συγγραφή της εργασίας φροντίστε να αποτυπώσετε τις ιδέες και τα συμπεράσματά σας στο κείμενο με στόχο αφενός να πληροίτε τις προδιαγραφές της εργασίας, αφετέρου να πείσετε με τα επιχειρήματά σας. Προκειμένου να το πετύχετε αυτό, θα πρέπει η εργασία σας να

Σε κάθε περίπτωση μελετήστε την εργασία σας και κάντε ό,τι διορθώσεις κρίνετε απαραίτητες. 

 

Κατά κύριο λόγο, η γραφή μιας ακαδημαϊκής εργασίας στο πλαίσιο των σπουδών σας, ο τρόπος δηλαδή σύνταξής της, είναι «ένας τρόπος επιβεβαίωσης τόσο για τον εαυτό σας, όσο και τους άλλους ότι έχετε κατανοήσει πράγματα» (Kirton & McMillan, 2007).

Η ακαδημαϊκή γραφή είναι μια επίσημη γραφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα γραπτά σας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως άλλα ακαδημαϊκά εγχειρίδια ή ότι τα κείμενά σας θα πρέπει να έχουν συνταχθεί με μακροσκελή και περίπλοκα λόγια. Αντίθετα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως προς τη γλώσσα και το ύφος από λιτότητα, ακρίβεια και σαφήνεια.

Εικονίδιο για το συμβολισμό του ΝΑΙ. Ανήκει στο δημόσιο τομέα (public domain).Εικονίδιο για το συμβολισμό του ΟΧΙ. Ανήκει στο δημόσιο τομέα (public domain).
Δημιουργήστε ενδιαφέρον. Δημιουργήστε ενδιαφέρον για να διαβάσει κάποιος την εργασία σας επιλέγοντας ένα χαρακτηριστικό τίτλο και συντάσσοντας μία σαφή περίληψη. Στην εισαγωγή προσπαθήστε να διασαφηνίσετε έννοιες, το υπό μελέτη θέμα και να δώσετε όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση του κειμένουΜη δημιουργείτε υπερβολικές προσδοκίες. Μην αναφέρετε στην αρχή της εργασίας ότι θα κάνετε πράγματα τα οποία εν τέλει δε θα κάνετε. Για παράδειγμα μην αναφέρετε ότι η εργασία σας θα δώσει λύση σε ένα πρόβλημα, ενώ το μόνο που κάνει είναι να μελετήσει τη φύση του και να ανιχνεύσει τα αίτιά του.
Μία άποψη/ιδέα/διευκρίνιση πείτε τη μία φορά και σωστά.Πλεονασμοί, επαναλήψεις, κουραστικές κοινοτυπίες ή απόλυτες διατυπώσεις, π.χ. Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των εποχών είναι ο Αριστοτέλης.
Εξειδίκευση. Η εργασία σας να χρησιμοποιεί την ορολογία που απαιτείται από το θέμα και να εστιάζει στο θέμα και στις πτυχές που έχουν οριστεί είτε από τον καθηγητή, είτε από τον ίδιο το φοιτητή στην εισαγωγή της εργασίας.Μην παρουσιάζετε άσχετες πτυχές του θέματος που ενδεχομένως δεν τις έχετε μελετήσει όσο θα έπρεπε και δε σχετίζονται με το θέμα της εργασία σας. Αποφύγετε περιττές πληροφορίες που ίσως κουράσουν.
Απλές προτάσεις γραμμένες με σαφήνειαΣύνθετες προτάσεις και δυσνόητες λέξεις
Ακρίβεια και αντικειμενικότητα. Κάθε πληροφορία που χρησιμοποιείτε να την έχετε ελέγξει και να συμπεριλάβετε στην εργασία σας απόψεις πολλών ερευνητών ακόμα και αν είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους.Υπερβολές ή υποτίμηση αποτελεσμάτων. Πολλοί προσπαθώντας να υποστηρίξουν την άποψή τους αποδέχονται τα συμπεράσματα μίας μόνο έρευνας (που τους συμφέρει) υποτιμώντας ή παραλείποντας τα αποτελέσματα άλλων ερευνών με αντίθετη άποψη.
Δεδομένα, πίνακες, γραφήματα. Χρησιμοποιήστε γραφικά, πίνακες κ.ά. όταν υποστηρίζουν κάποιο σας επιχείρημα. Όλα τα γραφικά, πίνακες κ.λπ. πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματική λεζάντα και να είναι αριθμημένα. Επεξηγήστε τα γραφικά μέσα στο κείμενό σας.Μη χρησιμοποιείτε γραφικά, πίνακες κ.λπ. για να «γεμίσετε» σελίδες ή μόνο για αισθητικούς λόγους.

 

Ανάλογα με τις οδηγίες και προδιαγραφές που σας έχουν δοθεί θα αρχίσετε να συντάσσετε την εργασία σας. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το κάθε τμήμα της εργασίας σας.

Βασικά μέρη εργασίας

Τμήμα εργασίαςΜέγεθοςΕργασία 2500 λέξεων
Εξώφυλλο1 σελίδα1 σελίδα
ΠεριεχόμεναΑνάλογα το πλήθος των επικεφαλίδων που χρησιμοποιήσατε1 σελίδα
Πίνακες σχεδιαγραμμάτων(προαιρετικό)1 σελίδα
Περίληψη250-400 λέξεις250-400 λέξεις
Εισαγωγή10%)250 λέξεις
Κύριο μέροςΒιβλιογραφική επισκόπηση25%650 λέξεις
Μεθοδολογία25%650 λέξεις
Αποτελέσματα25%650 λέξεις
Συζήτηση - Συμπεράσματα15%350 λέξεις
Λίστα αναφορώνΑυτόματαΑυτόματα
Προτεινόμενη βιβλιογραφία(προαιρετικό)(προαιρετικό)
Παραρτήματα(προαιρετικό)(προαιρετικό)

Αν δε σας έχουν δοθεί οδηγίες μορφοποίησης, μερικές χρήσιμες οδηγίες:

 • - Μέγεθος σελίδας. A4
 • - Εξώφυλλο.
  ΑΠΘ, Όνομα Σχολής, Όνομα Τμήματος
  Τίτλος εργασίας
  Τίτλος μαθήματος
  Όνομα φοιτητή/φοιτήτριας
  Θεσσαλονίκη, Μήνας, Έτος
 • - Γραμματοσειρά. Calibri 11 px, Times New Roman 12 px. Αποφύγετε περίτεχνες γραμματοσειρές που ‘κουράζουν το μάτι’
 • - Στοίχιση. Πλήρης
 • - Παράγραφοι. Εσοχή
 • - Διάστιχο. 1 ή 1,15 ή το πολύ 1,5
 • - Αρίθμηση σελίδων. Είτε στο επάνω μέρος, είτε στο κάτω μέρος της σελίδας δεξιά
 • - Σημεία στίξης, π.χ. κενό μετά από σημείο στίξης
 • - Λεζάντες. Σε εικόνες, γραφήματα, πίνακες με περιγραφή τους.

Κατά την ανάπτυξη των επιχειρημάτων σας μπορείτε να χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συνδετικές λέξεις, προκειμένου το κείμενό σας να παρουσιάζει συνοχή στην παρουσίαση των επιχειρημάτων σας.

Συνδετικές - Διαρθρωτικές λέξεις

Αιτίαεπειδή, γιατί, διότι, εφόσον, γι’ αυτό, για το λόγο αυτό, μιας και, λόγω του ότι, εξαιτίας, χάρη σε, καθώς, απόρροια/απότοκο/αποτέλεσμα αυτού του πράγματος/γεγονότος είναι…, η επίπτωση είναι…, η αιτία/ο λόγος/η εξήγηση είναι
Αντίθεσηεξάλλου, εντούτοις, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, αντίθετα, ενάντια, αλλά, παρ΄ όλα αυτά, μολονότι, ειδάλλως, όχι μόνο…αλλά και, όχι μόνο δεν…αλλά, στον αντίποδα,
Έμφασηπράγματι, βέβαια, όντως, είναι αλήθεια ότι, αδιαμφισβήτητα, αξίζει να σημειωθεί/επισημανθεί…, ιδιαίτερα, αξιοσημείωτο είναι…, ιδιαίτερα σημαντικό είναι,
Επεξήγησηδηλαδή, ειδικά, ειδικότερα, αυτό σημαίνει, μια ερμηνεία είναι ότι, με άλλα λόγια, πιο συγκεκριμένα, για την ακρίβεια
Παράδειγμαπ.χ., λόγου χάρη, λ.χ., για παράδειγμα, όπως, καθώς
Πρόσθεση-Συμπλήρωσηεπίσης, επιπλέον, επιπρόσθετα, ακόμη, συμπληρωματικά, πέρα από αυτό
ΠροϋπόθεσηΑν, υπό τον όρο να, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση να,
Συμπέρασμαλοιπόν, επομένως, ώστε, άρα, έτσι, συνεπώς, κατά συνέπεια, συμπερασματικά, εν κατακλείδι, το αποτέλεσμα είναι, ανακεφαλαιώνοντας, χάρη σε αυτό, συνοψίζοντας, αποδεικνύεται ότι
Χρονική ακολουθίακαταρχάς (και όχι καταρχήν), αρχικά, μετά, ύστερα, αργότερα, πριν από, όταν, αφού, αφότου, από τότε που, προηγουμένως, ακολούθως, στη συνέχεια, κατόπιν, από τη στιγμή που, εν τω μεταξύ,

Οι λέξεις του παραπάνω πίνακα εντοπίστηκαν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

 • Διαβάστε περισσότερες από μία φορές το κείμενό σας (όχι όλες την ίδια μέρα)
 • Αναρωτηθείτε αν έχει επιτευχθεί ο στόχος της κάθε ενότητάς σας. Πιστεύετε ότι η κάθε ενότητα της εργασίας σας προσφέρει τις πληροφορίες που πρέπει;
 • Ελέγξτε την ορθογραφία και τη σύνταξη της εργασίας
 • Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα με σημεία ελέγχου