Θερινό ωράριο λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Επιστημονικό και Φοιτητικό Αναγνωστήριο) & Βιβλιοθήκης Ιατρικής

Λειτουργία Φοιτητικού Αναγνωστηρίου, Επιστημονικού Αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018

Φοιτητικό Αναγνωστήριο 

15 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου 2019 Κλειστά

- Επιστημονικό Αναγνωστήριο,
- Υπηρεσία Πληροφόρησης, Δανεισμού και Διαδανεισμού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης &
- Βιβλιοθήκη Ιατρικής

15 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου

Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.00

29 Ιουλίου έως και 16 Αυγούστου 2019 κλειστά

 

Περιφερειακές Βιβλιοθήκες  
  

 

 

Επικοινωνία: 

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Τηλέφωνο: 

2310 995390

Email: 

Διεύθυνση: 

Κεντρική Βιβλιοθήκη, νέο κτίριο

Επικοινωνία: 

Σφονδύλης Δημήτρης
Γραμματέας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 

2310 995354

Email: