Λειτουργία Φοιτητικού Αναγνωστηρίου, Επιστημονικού Αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Θερινό ωράριο λειτουργίας

Φοιτητικό Αναγνωστήριο 

16 Ιουλίου έως 19 Αυγούστου 2018 Κλειστά

Επιστημονικό Αναγνωστήριο, Υπηρεσία Πληροφόρησης Δανεισμού και Διαδανεισμού της Κεντρικής Βιβλιοθήκης & Βιβλιοθήκη Ιατρικής

16 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

Δευτέρα-Παρασκεύη 08.00-15.00

30 Ιουλίου έως και 17 Αυγούστου 2018 κλειστά

 

 

Εικόνα: 

H Βιβλιοθήκη πάει διακοπες

Επικοινωνία: 

Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού

Τηλέφωνο: 

2310 995390

Email: 

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ - Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία: 

Σφονδύλης Δημήτρης
Γραμματέας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Τηλέφωνο: 

2310 995354

Email: 

Αρχεία: