Συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων


Συνδρομή ΑΠΘ

Συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων από την πλατφόρμα Ebrary προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας ProQuest Ebook Central®. Πρόκειται για ηλεκτρονικά βιβλία που αποτελούν συνδρομή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Κείμενα της ιταλικής λογοτεχνίας και σε XML TEI μορφή. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Συνδρομή ΑΠΘ

Περιλαμβάνει περίπου 100 ηλεκτρονικά βιβλία σχετικά με τις επιστήμες υγείας.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 
Συνδρομή ΑΠΘ

Η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων περιλαμβάνει 247 τίτλους σε θέματα λογοτεχνίας και γλωσσολογίας, όπως και εκατοντάδες βιβλίων ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης.

Πρόκειται για δωρεά της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Επίσης παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερα από 1300 βιβλία ανοικτής πρόσβασης του εκδότη

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 


Ανοικτή πρόσβαση

Ψηφιοποιημένο υλικό από βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία της Γερμανίας. 

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Λογότυπο Deutsche Digitale Bibliothek

Συνδρομή ΑΠΘ

Η συλλογή Early English Books Online (EEBO) περιλαμβάνει ψηφιοποιημένες σελίδες (ως εικόνες) όλων των βιβλίων που εκδόθηκαν στην Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία και Βρετανική Βόρεια Αμερική και βιβλίων που εκδόθηκαν στην Αγγλική γλώσσα από το 1473-1700.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: Συνδρομή ΑΠΘ

Περιλαμβάνει πάνω από 1600 βιβλία και καλύπτει όλα τα θέματα. Πρόκειται για τη συλλογή της NetLibrary η οποία φιλοξενείται πια στο περιβάλλον του διαθέτη EBSCO.

Πλήρες κείμενο: 

Μορφή πληροφορίας: 

Σελίδες