Αναβάθμιση λογαριασμών στο εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας Mendeley

Μετά την ολοκλήρωση του Mendeley Certification Program for Librarians - Refresher 2016 & 2017, η ΒΚΠ ΑΠΘ εξασφάλισε τη δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης λογαριασμών Mendeley (Premium account) των χρηστών της. Η διαδικασία αναβάθμισης θα είναι ενεργή έως 31 Μαρτίου 2017. Οι αναβαθμισμένοι λογαριασμοί θα ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο ιδρυματικός λογαριασμός του εκάστοτε χρήστη.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει:

· Αύξηση του μεγέθους της βιβλιοθήκης (My Library) από 2 GB σε 5 GB

· Αύξηση του κοινόχρηστου χώρου αποθήκευσης (Group storage) από 100 MB σε 20 GB

· Αύξηση των ιδιωτικών ομάδων (Private groups) από μία σε απεριόριστες

· Αύξηση των μελών που μπορούν να συμμετέχουν σε ιδιωτικές ομάδες από 3 σε 25 μέλη

Αίτηση αναβάθμισης 

Σεμινάρια Mendeley: Η ομάδα εκπαίδευσης χρηστών διοργανώνει κάθε μήνα σεμινάρια χρήσης του Mendeley. Αίτηση συμμετοχής (σεμινάριο Φεβρουαρίου)​, Αίτηση συμμετοχής (σεμινάριο Μαρτίου).

Πληροφορίες:Υπηρεσία εκπαίδευσης χρηστών :Τηλ. 2310 994216, 994217, 995363

 
 

Εικόνα: