HEAL-Link subscription
HEAL-Link subscription

Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link είναι πλέον προσβάσιμη μέσω της διεύθυνσης https://search.heal-link.gr.
Περιλαμβάνει το σύνολο των συνδρομών του HEA:-Link, τα αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών παλαιοτέρων ετών, τα MARC Records των ηλεκτρονικών βιβλίων καθώς και όλες τις τρέχουσες συνδρομές των ηλεκτρονικών περιοδικών
Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση ελέγχεται μέσω των δηλωμένων διευθύνσεων IP του κάθε ιδρύματος καθώς και μέσω των ιδρυματικών λογαριασμών των χρηστών (shibboleth) και ότι ισχύουν οι όροι των συμβολαίων για τη χρήση του περιεχομένου.

Information Type: 


HEAL-Link subscription

HELLENIC ACADEMIC LIBRARIES LINK is the Consortium of Greek Academic Libraries and is constituted from:

  • 37 Academic Institutions (22 Universities and 15 Technological Institutions)
  • 14 Research Institutions
  • Academy of Athens
  • National Library of Greece
  • Hellenic Parliament Library
  • Pedagogical Institute
  • National Agricultural Research Foundation
  • University of Cyprus

Through HEAL-Link Portal the members of the consortium have full-text access to electronic journals and books and to bibliographic databases.

IP address recognition (see Access Library eResources guidelinesis used from the publishers to allow access and My-HEAL-Link, which is a personalization service, does not conflict with this process.

Full text: 

Information Type: 

Pages