Λειτουργία Υπηρεσίας Δανεισμού, Διαδανεισμού, Πληροφόρησης- Επιστημονικού Αναγνωστηρίου και Φοιτητικού Αναγνωστηρίου της Κ.Β. κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων

α) Υπηρεσία Δανεισμού, Διαδανεισμού, Πληροφόρησης - Επιστημονικό Αναγνωστήριο:

24/12/2010, 31/12/2010, 5/01/2011, από τις 08.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.
Λοιπές εργάσιμες μέρες (27/12/2010-04/01/2011) από τις 08.00 π.μ.-15.00 μ.μ.

β) Ωράριο Φοιτητικού Αναγνωστηρίου