Πνευματικά δικαιώματα, Λογοκλοπή

Copyright - Copyleft. Anonymous101 (2008). Copyright (Simple English) Wikibook header. Ανακτήθηκε στις 10/01/2014 ως έργο public domain από τη Wikimedia Commons: http://goo.gl/p6i3qR

Main Contact: 

Sofia Zapounidou photo
Zapounidou Sofia
Librarian

Phone: 

2310 995480

Email: 

Address: 

Central Library, new building

Related guides: 

Related documents: