Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης Θεολογικής Σχολής για τις 25/10