Λειτουργία Φοιτητικού Αναγνωστηρίου την Καθαρά Δευτέρα 19-2-2018