Ρωτήστε μας!

Η υπηρεσία Ρωτήστε μας! υποστηρίζεται από το Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού.
Για κάθε αίτημα σας, πρέπει να συμπληρώνετε ξεχωριστή φόρμα.
Λογότυπο υπηρεσίας Ρωτήστε μας!
Για την περίοδο 30 Ιουλίου έως και 17 Αυγούστου 2018 το πανεπιστήμιο και όλες οι Ακαδημαϊκές Μονάδες θα είναι κλειστές σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ιδρύματος. Οι βιβλιοθηκονόμοι θα επεξεργαστούν τα ερωτήματα/αιτήματά σας κατά σειρά προτεραιότητας με το άνοιγμα του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης στις 20 Αυγούστου. Σχετική Ανακοίνωση

Σχετικά έγγραφα: