Συνομιλήστε μαζί μας!

Η υπηρεσία Συνομιλήστε μαζί μας! υποστηρίζεται από το Γραφείο πληροφόρησης, δανεισμού και διαδανεισμού.
Χρησιμοποιείστε την υπηρεσία για σύντομες πληροφοριακές ερωτήσεις και όχι για αιτήματα διαδανεισμού.
Η υπηρεσία προσφέρεται 09:00 έως 14:00, Δευτέρα με Παρασκευή.
Λογότυπο υπηρεσίας Συνομιλήστε μαζί μας!
Εναλλακτικά Ρωτήστε μας!.